Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύων

Pick & Repair 20€

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Παραλαβή συσκευής
• Διαγνωστικός έλεγχος
• Ενημέρωση του κόστους επισκευής
• Επισκευή συσκευής
• Αποστολή στον χώρο του πελάτη

Όροι υπηρεσίας
• Η επίσκεψη του τεχνικού πραγματοποιείται εντός 24 - 48 ωρών από την κλήση του πελάτη

Εκπαίδευση χρήσης 25€

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Εκμάθηση βασικών λειτουργιών των Windows
• Ρυθμίσεις & εκπαίδευση σε βασικά προγράμματα (Mail, Office, Apps)
• Σύνδεση σε υπάρχον δίκτυο Η/Υ

Όροι υπηρεσίας
• Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 1 ώρα

Εγκατάσταση Περιφερειακών 30€

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Εγκατάσταση Drivers και Software συσκευής
• Εξειδικευμένη ρύθμιση.
• Επίδειξη και εκπαίδευση βασικών λειτουργιών

Όροι υπηρεσίας
• Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 1 ώρα
• Η επίσκεψη του τεχνικού πραγματοποιείται εντός 24 - 48 ωρών από την κλήση του πελάτη.

Εγκατάσταση Οικιακού Δικτύου 40€

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Αποσυσκευασία συσκευών
• Ρύθμιση συσκευών
• Δημιουργία ζεύξης μεταξύ συσκευών
• Δοκιμή σύνδεσεις

Όροι υπηρεσίας
• Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 1 έως 2 ώρες

Αναβάθμιση Hardware 50€

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Αποσυσκευασία & έλεγχος υλικού
• Εγκατάσταση Hardware συσκευής (VGA, RAM, HDD, SSD, κτλ)
• Ρύθμιση και εγκατάσταση Drivers

Όροι υπηρεσίας
• Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 1 έως 2 ώρες

Επισκευή Συσκευής On Site από 60€

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
• Προγραμματισμός ραντεβού για επίσκεψη στο χώρο του πελάτη
• Διάγνωση βλάβης στη συσκευή
• Έλεγχος για απαιτούμενα *ανταλλακτικά
• Ενημέρωση του κόστους επισκευής
• **Επισκευή συσκευής

Όροι υπηρεσίας
• Η διάρκεια της υπηρεσίας είναι 1 έως 2 ώρες

Προσοχή

*Ανάλογα τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, η υπηρεσία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από 1 ημέρες.
**Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή της συσκευής, ίσως χρειάστει, να μεταφερθεί σε δικό μας χώρο.